Duminică, Octombrie 22, 2017
Teatrul "Al.Davila" Pitesti - Items filtered by date: Joi, 22 Octombrie 2015

 

Anunt privind

Concursul de ocupare a funcţiei referent – achiziţii publice

din cadrul Compartimentului Financiar Salarizare Achizţii Publice.

Ca urmare a constatării nerespectării în totalitate a prevederilor legale privind organizarea și desfășurarea consursului pentru ocuparea postului vacant de Referent Achiziții Publice (studii superioare) din cadrul Compartimentului Financiar Salarizare Achiziții Publice al Teatrului "Al.Davila" Pitești, comisia de contestație a sesizat conducătorul Teatrului Al. Davila, respectiv Managerul Teatrului "Al.Davila", cu privire la neregulile constatate, acesta suspendând în regim de urgență concursul, conform prevederilor art.37 alin. (1), (2) și (3).

Concursul se va relua în conformitate cuprevederile art.38 din HOTĂRÂREA nr. 286 din 23 martie 2011 (*actualizată*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

SECRETAR 

Publicat in Anunturi

TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE

LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE DIRECTOR ARTISTIC

 

NR

NUMELE SI PRENUMELE

PUNCTAJUL OBTINUT LA PROBA SCRISA

REZULTAT ADMIS/RESPINS

1

CIOABĂ VIOREL BOGDAN

61,33

RESPINS

2

DIACONESCU GEORGE VICU

59,99

RESPINS

3

NĂSTASE LAVINIA FELICIA

60,00

RESPINS

4

NICULESCU CORNELIA

50,00

RESPINS

5

PIECA VASILE

30,66

RESPINS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicat in Anunturi